GOSPODARKA ODPADAMI/RECYKLING

Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej.
Henry Ford, założyciel firmy Ford Motor Company

ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG:

Firma Jardźwig S.C. jest liderem na rynku warszawskim w zakresie gospodarki odpadami budowalnymi. Posiadamy ważne decyzje wydane w oparciu o aktualne przepisy ustawy o odpadach pozwalające na gospodarowanie odpadami budowlanych w tym ziemią i gruzem porozbiórkowym oraz ziemią zanieczyszczoną; Elektroniczną ewidencję odpadów w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami prowadzimy na podstawie wpisu do rejestru BDO /poniżej/ przy pomocy autorskiej aplikacji mobilnej.