REMEDIACJA

Nierozłącznymi elementami świata biznesu stały się odpowiedzialność, zapobieganie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom wpływu człowieka na środowisko. W relacjach handlowych, jak również w działalności gospodarczej oraz na gruncie prawnym, zrównoważone podejście do stanu jakości środowiska naturalnego staje się coraz bardziej istotne i cenione.

Jardźwig oferuje kompleksowe usługi związane z remediacjami i gospodarką odpadami.

Profesjonalnie zajmujemy się analizą wyników oceny stanu zanieczyszczenia terenu skutkującą opracowaniem optymalnego projektu planu remediacji, uwzględniającego założenia projektowanego przedsięwzięcia.

Naszym największym atutem jest wykonywanie remediacji w połączeniu z robotami ziemnymi przy wykorzystaniu wyłącznie własnych jednostek sprzętowych. Dodatkowo posiadamy własną płytę bioremediacyjną, która naszym zdaniem jest jedynym takim obiektem w Polsce, pozwalającą nam oczyszczać grunty zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi w ilości 50 000 Mg/rok. Do procesów bioremediacyjnych wykorzystujemy własny preparat mikrobiologiczny M2, posiadający atest PZH.

ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG: