WZMACNIANIE PODŁOŻA STABILIZACJA

Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować – już po niej.
Henry Ford, założyciel firmy Ford Motor Company

ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG:

Wykonujemy stabilizację gruntu in-situ polegającą na rozdrobnieniu i wymieszaniu gruntu rodzimego bądź dowiezionego (m.in. podczas wykonywania nasypów lub prac drogowych) z materiałem stabilizującym (cement, wapno lub hydrauliczne spoiwa drogowe HSD) z zachowaniem wilgotności optymalnej szkieletu gruntowego. Do tego cely wykorzystujemy własne urządzenia podłączane do ciągników rolniczych tj. rozsiewacze, recyklery, beczki nawadniające.
Inną metodą stabilizacji, którą rónież znajduje się w naszej ofercie jest wykonanie stablizacji podłoża z mieszanki grunt-spoiwo przygotowanej w węzłach stacjonarnych. Gotową mieszankę dowozimy na plac budowy, gdzie następuje jej wbudowanie.

Przy złożonych projektach w zakresie robót ziemnych i stabilizacji podłoża używamy maszyn (koparek i spycharek) wyposażonych w systemy sterowania 2D, 3D, dzięki którym okres realizacji prac jest krótszy przy zachowaniu wymaganej precyzji.
Zalety pracy z wykorzystaniem systemów technologii 2D i 3D:

• Precyzja wykonywania robót ziemnych
• Oszczędność czasu
• Niższe koszty eksploatacji maszyn
• Redukcja zużycia CO2 na placach budowy
• Ograniczenie ilości potrzebnych pracowników
• Mniejsza ilość poprawek i dodatkowych prac
• Bieżąca kontrola ilości mas ziemnych