BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY

WARBUD S.A.

Termin realizacji: 2019-2020
Kompleksowe wykonanie przyobiektowych robót ziemnych 
Wykonanie zasypek przyczółków, ścian oporowych, przepustów i przejazdów: 100 000 m3
Wykonanie nasypów stożków przyczółka, ściany oporowej
Montaż ścian oporowych w technologii gruntu zbrojonego
Dostawa materiału na zasypki ściany oporowej w technologii gruntu zbrojonego
Usunięcie nadmiaru materiału gruntowego: 140 000 Mg

NASZE ATUTY: