ROZBUDOWA KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W SIEDLCACH

BUDIMEX S.A.

Termin realizacji: listopad 2023
Wykonanie remediacji gruntów zanieczyszczonych
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 170503* w postacji gruntów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi

NASZE ATUTY: