THE BRIDGE

GHELAMCO POLAND SP. Z O.O.

Termin realizacji: kwiecień – lipiec 2022 r.
Wykop otwarty ograniczony ścianą szczelinową: 12 000 m3
Wykop pod rozporami i stropem rozporowym ograniczony ścianą szczelinową (metoda podstropowa): 40 000 m3
Rzędna dna wykopu: -16,88 m
Wywóz i utylizacja iniektu z jet-groutingu: 1 100 m3

NASZE ATUTY: