STACJA WARSZAWA ZACHODNIA

BUDIMEX S.A.

Termin realizacji: 2021-2024
Wykop otwarty ograniczony ścianą szczelinową: 140 000 m3
Wykop pod rozporami i stropem rozporowym ograniczony ścianą szczelinową (metoda podstropowa): 90 000 m3
Rozbiórka podziemnego przejścia dla pasażerów
Wywóz i utylizacja urobku z głębienia ściany szczelinowej
Wywóz i utylizacja urobku  z jet-groutingu
Odwodnienie wykopu

NASZE ATUTY:

REFERENCJE

 „Jardźwig jest firmą godną polecenia m.in. ze względu na ich kompleksową ofertę w realizacji robót ziemnych i prac rozbiórkowych oraz gospodarki odpadami „
Arkadiusz Parol – kierownik budowy