BUDOWA ZAJEZDNI ANNOPOL

ZUE S.A/YORUK YAPI INSAAT AS

Termin realizacji: 2022-2024
Roboty ziemne na budowie zajezdni tramwajowej Annopol
Odhumusowanie terenu budowy: 25 000 m2
Wykonanie wykopów na odkład i z wywozem: 100 000 m3
Wykonanie zasypek 
Wykonanie warstw podbudowy z kruszyw i betonu wraz z zagęszczeniem i pielęgnacją: 80 000 m2
Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej z cementem

NASZE ATUTY: