BUDOWA DROGI S7 ODC. NAPIERKI – MŁAWA

STRABAG SP. Z O.O.

Termin realizacji: lipiec – wrzesień 2021
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 170904: 10 000 Mg

NASZE ATUTY: