PARK SKANDYNAWIA

SKANSKA S.A.

Termin realizacji: 2018-2024
Budowa wieloetapowego osiedla mieszkaniowego w Warszawie
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
Wykonanie wykopów wraz z zagospodarowaniem odpadów oraz profilowaniem dna
Prowadzenie kompleksowych prac remediacyjnych

NASZE ATUTY: