ODSŁONIĘCIE FRAGMENTÓW PIWNIC I FUNDAMENTÓW PAŁACU SASKIEGO NA PLACU PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

SPÓŁKA PAŁAC SASKI SP Z O.O.

Termin realizacji: sierpień – listopad 2022
Roboty ziemne i wykopaliskowe wykonywane pod nadzorem archeologicznym

NASZE ATUTY:

REFERENCJE