TRAMWAJ KASPRZAKA

STRABAG SP. Z O.O.

Termin realizacji: 2022-2023
Budowa i przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka i ul. Wolskiej
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
Wykonanie wykopów wraz z zagospodarowaniem odpadów oraz profilowaniem dna: 50 000 m3
Wykonanie warstw podbudowy z kruszyw i betonu wraz z zagęszczeniem i pielęgnacją: 80 000 m2
Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej z cementem

NASZE ATUTY: